Begeleiding voor kinderen, jongeren en hun directe omgeving

Ieder mens is uniek. Ieder mens wil het graag goed doen. De een heeft meer begeleiding en hulp bij zijn of haar ontwikkeling nodig dan de ander. Helemaal als je een beetje bijzonder bent. Sumvita helpt hier graag bij.

Sumvita staat voor "Ik ben wie ik ben". Ik mag zijn wie ik ben met al mijn mogelijkheden, waarbij ik soms wat extra hulp nodig heb om deze te ontwikkelen en te ervaren.

Sumvita is een kleinschalige praktijk in Amersfoort en richt zich voornamelijk  op het begeleiden van bijzondere kinderen met een zorgvraag. Denk hierbij aan autisme, AD(H)D, het helpen ontwikkelen van de executieve functies of jongeren die door de pubertijd zichzelf een beetje kwijt zijn.

Sumvita is gespecialiseerd in autisme en werkt o.a met 'Geef me de 5'. 

Om deze begeleiding zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, vindt de begeleiding  bij jullie thuis plaats. Zo hoeven u en uw kind geen 'drempel' over om geholpen te worden.

Op dit moment heeft Sumvita een contract met de regio Gooi-en Vechtstreek, zodat er in die betrokken gemeentes ZIN (zorg in natura) geboden kan worden. 

Sumvita is SKJ en HKZ geregistreerd.

Sumvita biedt de volgende begeleidingsvormen:

·      Individuele begeleiding

·      Opvoedbegeleiding

·      Begeleiding op school

·      Begeleiding van professionals d.m.v.            beeldcoaching

Marieke Tibbe