Op school

Begeleiding op school

Alle kinderen willen naar school. School is immers niet alleen om te leren, maar ook erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Scholen kunnen tegenwoordig al veel onderwijs passend maken, maar toch valt er nog een groep leerlingen buiten dit aanbod. 


Voor deze (vastgelopen) leerlingen biedt Sumvita begeleiding. Dit kan zowel op leergebied, op sociaal-emotioneel gebied als op de executieve vaardigheden (training 'Beter bij de les'). 

De begeleiding vindt onder schooltijd op school plaats, zodat uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving is. 


Omdat Marieke van Sumvita veel onderwijservaring heeft, kan zij goed aansluiten op het aanbod binnen een school. 
Vaak kunnen de school en het samenwerkingsverband een rol spelen in de financiering van de passende begeleiding op school.