Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding/gezinsbegeleiding

Opvoeden is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer een kind een (ontwikkelings)stoornis heeft. 

Sumvita biedt ouderbegeleiding aan ouders met een hulpvraag over de opvoeding van hun kind. De begeleiding is erop gericht om samen met u de knelpunten te bespreken en te bekijken wat uw kind nodig heeft van u als ouder(s). De knelpunten zullen niet altijd weg gaan, maar u als ouder bent beter in staat met de knelpunten om te gaan en nog beter aan te sluiten op de (hulp)vraag van uw kind. Denk hier bij aan het maken van afspraken, straffen/belonen, regels opstellen, verantwoordelijkheid laten nemen, etc. 

Sumvita werkt met: 'Geef me de 5' (geschikt voor kinderen met autisme, ADHD en LVB) en 'Geweldloos verzet in gezinnen'. Geweldloos verzet versterkt u als opvoeder in het herstellen van het gezag op een verbindende manier met uw kind. 

Meer informatie over geweldloos verzet vindt u in onderstaande bijlage. Methodebeschrijving-Geweldloosverzet-in-gezinnen.pdf