WMO

Begeleiding vanuit de WMO

Wanneer je 18 bent geworden, wil dat niet gelijk zeggen dat je klaar bent met ontwikkelen. Veel jongeren met een ontwikkelingsstoornis hebben dan nog erg veel baat bij begeleiding. 

Sumvita heeft met de gemeente Gooi- en Vechtstreek een WMO contract, zodat de begeleiding vanuit de WMO vergoed wordt. 
LET OP: Wanneer er zorg vanuit de WMO wordt gegeven, vraagt het CAK een inkomensafhankelijke bijdrage. 

Privacy Policy SUMVITA.pdf