Coaching

Coaching

Coaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen, pubers, ouders en professionals. In vier tot zes sessies kijken we wat nodig is om vanuit de kracht en interesses weer tot succes te komen.  

Iedere begeleiding start met een intake, waarin we kijken naar wat goed gaat en wat niet. Welke niet helpende gedachten spelen een rol en hoe voel je je daarbij? Door te werken met "Teken je gesprek" wordt zichtbaar waarom het niet lukt, wat niet effectief is of waarom je steeds op een bepaalde/ongewenste manier reageert. Hierdoor ontstaat inzicht in je eigen probleem en kan hiervoor een krachtige oplossing voor bedenken. Samen zoeken we helpende gedachten, kwaliteiten en/of vaardigheden die nodig zijn om tot snelle gedragsverandering of een andere mindset te komen.

Coaching wordt ingezet bij diverse problemen;

  • (Faal)angst en onzekerheid
  • Werkhouding
  • Gedragsproblemen
  • Hooggevoeligheid
  • Contact maken/relaties met anderen
  • Gepest worden/pesten
  • Gebrek aan motivatie
  • Maken van keuzes
  • Nee zeggen, grenzen aangeven
  • Verdriet bij echtscheiding of verlies

Ik geloof dat ieder kind graag wil ontwikkelen, op wat voor een manier dan ook. Alleen niet ieder kind doet dit op dezelfde manier. Sumvita helpt bij het zoeken naar de meest passende manier van het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid”.